Transparetnost procesu
 

Před zadáním zakázky společně sestavíme koncept jejího průběhu. Jako základ slouží rozhodující kritéria chyb, která jsou přesně definována v rozhovoru se zákazníkem. Současně mohou být stanovena všechna relevantní opatření, zkušební postupy a zkušební metody.

Došlé zboží je již při převzetí od dopravce pečlivě překontrolováno, označeno, a pod tímto označením s kompletní dokumentací projde celým kontrolním procesem. Tím je zajištěno jednozačné přiřazení a pozdější sledovatelnost od příjmu až po zpětnou přepravu.