Analýza chyb
 

Zvláštnost naší třídící činnosti spočívá v manuálním sortování zkoušeného zboží na dobré dílce a zmetky. Tímto ručním tříděním jsou pověřeni vybraní specialisté, jejichž schopnosti a profesionální úroveň ověřujeme pravidelnými testy. Know-how těchto pracovníků přizpůsobujeme průběžnými školeními nejnovějším zkušebním standardům.

Přesnou dokumentací vad a okamžitým vypracováním protokolu v případě problému v kvalitě Vašeho zboží Vám pomůžeme předejít ztrátám.